Samodzielny Referat Techniczny Oddziału II Sztabu Głównego Wojska PolskiegoWawelska 9