Przystań Klubu Wodnego Kolejowego Przysposobienia WojskowegoWybrzeże Saskiej Kępy