Gościnny Dwórpl. Żelaznej Bramy; Rynkowa, Skórzana