Architekt: Stefan Szyller.

Budowa: 1898-1900.

Budynek wzorowany na Palazzo dell' Esposizzione w Rzymie powstał z przeznaczeniem na stałą siedzibę Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wcześniej wielokrotnie zmieniającego swoją siedzibę.

Rozbudowy:
- w 1903 dobudowano południowe skrzydło wystawowe,
- w 1982 na miejscu zniszczonej w czasie II wojny św. kamienicy dochodowej Towarzystwa dobudowano północno-zachodni narożnik gmachu, realizując w ten sposób pierwotny zamysł Szyllera.