Projektanci: M.D. Pöppelmann (?), J.K. Neumann, K.F. Pöppelmann i inni.

Lista ogrodników: patrz -> domek ogrodnika.
Lista obiektów: patrz -> tutaj.

Założony: w latach 1713-45.

Ogród w stylu francuskim, w formie przypałacowego prywatnego ogrodu królewskiego, powstał z inicjatywy króla Augusta II jako część Osi Saskiej, przy pałacu Saskim. Na potrzeby urządzenia ogrodu król wykupił szereg posesji znajdujących się na zachód od pałacu, a istniejące na ich obszarze pałace i dwory oraz klasztor i szpital bonifratrów (przeniesiony na Bonifraterską) uległy rozbiórce.

W okresie panowania Augusta II i Augusta III w ogrodzie wzniesiono szereg pawilonów i obiektów użyteczności publicznej. W późniejszych latach większość z nich uległa rozbiórce.

W 1727 udostępniony publiczności.

Po śmierci Augusta III w 1763 zaniedbany, a następnie zdewastowany po 1794, restaurowany po 1797 (po odkupieniu od dworu saskiego przez króla Prus).

Przekształcony: w latach 1816-27 częściowo w park w stylu angielskim przez J. Savage'a.

W 1836 budowa bramy od strony ul. Żabiej.

W kolejnych latach wzbogacany o nowe obiekty użyteczności publicznej.
W 1847 uruchomiono Instytut Wód Mineralnych Sztucznych.
W latach 1853-54 w północnej części ogrodu wykopano sadzawkę, oraz wzniesiono wodozbiór na sztucznym wzniesieniu - elementy wodociągu H. Marconiego, który zasilał ustawioną na osi głównej ogrodu fontannę.
W 1869 budowa bramy od strony ul. Niecałej.
W 1870 wzniesiono na terenie Ogrodu Teatr Letni.
W 1876 budowa bramy od strony ul. Fredry.
W latach 30-tych XX w. zachodnia część Ogrodu została odcięta przedłużeniem Marszałkowskiej do pl. Żelaznej Bramy.

Zniszczony i zdewastowany w czasie II wojny św.

Przekomponowany w 1948 według projektu A. Scholtz.Zapraszamy także do lektury "spaceru" po Ogrodzie Saskim autorstwa Krzysztofa Mordyńskiego --> kliknij tutaj.

bibliografia