Architekci: Jan J. Gay, Alfons Kropiwnicki.

Budowa: 1841.

19 marca 1841 Rada Administracyjna upoważniła generała Rautenstracha, zarządzającego Komunikacjami Lądowym i Wodnymi do zawarcia umowy z Jakubem Gayem i Alfonsem Kropiwnickim, która została ostatecznie podpisana 8 kwietnia 1841. Do umowy dołączono plany sporządzone przez tych architektów, które nie zachowały się. Obiekt został ukończony w październiku 1841.

"Gościnny dwór" został wniesiony na placu targowym, zapełnionym budami i straganami, który po raz pierwszy projektowano uporządkować w 1829. Następnie nowy projekt wysunął gen. Rautenstrach planując wybrukowanie placu i wzniesienie budynku, który miał zastąpić stragany. Z powodu braku funduszów miejskich przedstawiono ten zamiar prywatnym przedsiębiorcom i wybrano projekt tych dwóch architektów, którzy zobowiązali się na swój koszt wznieść budynek zawierający 168 sklepów, otoczony żeliwnymi kolumnami i kryty cynkiem. W celu zwrotu kosztów budowy przyznano im prawo pobierania opłat za wynajęcie sklepów przez 25 lat. Reprezentacyjne wejście znajdowało się od strony pałacu Lubomirskich. W 1867 budynek przeszedł na własność miasta.

Przebudowy: - w latach 80-tych XIX w. na dziedzińcu wzniesiono podpiwniczony budynek z przeznaczeniem na składy i sklepy,
- w 1916 dziedziniec przykryto przeszklonym dachem.

Zniszczony: we wrześniu 1939.

Opis opracowany przez M. Brodzką i RM

bibliografia