Ch³odna 29;
Krochmalna 52

kino "Czary"

1938

styczeń 2012