al. Niepodległości 157; Asfaltowa 8

kamienice Andrzeja Wierzbickiego

1937

luty 2012