Smolna 6;
Czerwonego Krzyża 7

szpital Polskiego Czerwonego Krzyża
pawilon nr 5

1919

obiekt
obecnie nie istnieje