Tamka 40

G. Gerlach Fabryka Instrumentów Geodezyjnych i Rysunkowych

1937

obiekt
obecnie nie istnieje