Bohdan Pniewski

26.07.1897- 05.09.1965

architekt, prof. Politechniki Warszawskiej
(1914) wstąpił na Wydział Budowlany Szkoły im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. (1915-17) praktykował u Jana Heuricha, Rudolfa Świerczyńskiego i Kazimierza Skórewicza. (1917-22) studia na Politechnice Warszawskiej, ukończone z dyplomem architekta. Praktyka u Tadeusza Tołwińskiego przy budowie Muzeum Narodowego i u Czesława Przybylskiego przy budowie Teatru Narodowego. Równocześnie (1922-29) praca na Politechnice Warszawskiej w charakterze asystenta i wykładowcy. Na wniosek macierzystego wydziału został wysłany na roczne studia uzupełniające do Włoch. Od 1925 samodzielna działalność architektoniczna. (1933) prof. nadzw. przy katedrze Architektury i Rzeźby Monumentalnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Architektów Polskich. (1934-39) prezes Instytutu Propagandy Sztuki. W czasie okupacji przebywał w Warszawie, uczestniczył w tajnym nauczaniu, nie przerywając działalności architektonicznej (przyszłościowe projekty zakładów przemysłowych i kościołów). 1945 powrót do Warszawy i praca przy odbudowie miasta w ramach Biura Odbudowy Stolicy i Rady Naczelnej Odbudowy Warszawy. (1946) powołany na prof. zwycz.. i kierownika katedry Projektowania Gmachów Użyteczności Publicznej PW. (1945-50) prof. kontraktowy w Akademii Sztuk Pięknych. (1952) członek korespondent i (1958) członek zwyczajny PAN. (1955) członek honorowy Akademii Architektury w Paryżu. Laureat wielu nagród w konkursach architektonicznych i nagród państwowych.
Dzieła, które stworzył dla Warszawy: I nagrody w konkursach: (1930) i (1932) na projekt Świątyni Opatrzności; (1934) na gmach sądów grodzkich na Lesznie (1938); na gmach Polskiego Radia. Wille: (1935) Zalewskich na Saskiej Kępie, Urbanowicza i Muszyńskiego przy ul. Klonowej 5 oraz dom własny (przebudowany z pawilonu ogrodowego) przy al. Na Skarpie. Przebudowa: pałacu Brühla na Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Gmachy monumentalne: (1947) zespół budynków Ministerstwa Komunikacji przy ul Chałubińskiego róg Hożej; (1948) projekt zespołu gmachów Sejmu, Kancelarii Rady Państwa, Biblioteki Sejmowej i domów pracowników sejmu; (1949-50) odbudowa Hotelu Europejskiego; zespół budynków dla Ministerstwa Obrony Narodowej w rejonie pl. Piłsudskiego (zrealizowano wyłącznie „dom kopnięty” przy Królewskiej); (1952) gmach Rozgłośni Polskiego Radia w Al. Niepodległości (wspólnie z I. Kunińską); (1948) Centrala NBP na pl. Powstańców Warszawy; I nagroda w konkursie na odbudowę Teatru Wielkiego; (1956) Dom Chłopa (wspólnie z M. Handzelewicz - Wacławkową); (1956) kościół MB Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej 20 (wspólnie z K. Król-Dobrowolską); (1956) gmach Archiwum Państwowego przy ul. Grójeckiej; (1952) dzielnica mieszkaniowa na Ochocie, tzw. „Szosa Krakowska”; projekty nagrobków, w tym: (1962) Stefana Starzyńskiego, na Cmentarzu Powązkowskim.

Na podstawie: PSB; Szolginia W.: Poczet wielkich architektów W-wa 1976
Opracował: A. Barański


Legenda: (+) praca wykonana wspólnie z inną osobą; (?) domniemane lub nieudokumentowane autorstwo.
Uwaga: indeks jest w trakcie tworzenia, może nie zawierać wszystkich obiektów ze strony.

Obiekty:
pokaż 
Ministerstwo Komunikacji
Chałubińskiego 4 róg Hoża 71
rozbudowa w latach 1948-50 zobacz
pokaż 
Hotel Europejski
Krakowskie Przedmieście 13 róg Ossolińskich, pl. Piłsudskiego
odbudowa po 1945 z przeznaczeniem na Akademię Wojskową zobacz
pokaż 
Pałac Letni - Willa Pniewskiego
Frascati, Al. Legionów 27
(al. Na Skarpie 27)
przebudowa w latach 1934-35 na willę własną zobacz
pokaż 
kamienica Franciszka Nowickiego
Konopnickiej 5
projekt budynku zobacz
pokaż 
Kamienica Józefa Grodzickiego
Krakowskie Przedmieście 7
odbudowa w latach 1946-51 zobacz
pokaż 
Sąd Grodzki
Sądy Grodzkie
Leszno 53/55; Ogrodowa 12/14
(al. Solidarności 127)
projekt budynku zobacz
pokaż 
Kamienica Krasińskich,
"Heurichowska"
pl. Małachowskiego 2 róg Traugutta
odbudowa w 1949 zobacz
pokaż 
kamienica Hersego
Marszałkowska 150 róg Kredytowa róg pl. Dąbrowskiego 9
przebudowa w latach 1937-38 zobacz
pokaż 
willa Zalewskich
Miedzeszyńska 12; Rzymska
(Rzymska 13/19)
projekt budynku zobacz
pokaż 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
pałac Brühla, Ossolińskich, Sandomierski
pl. Piłsudskiego róg Wierzbowa 1 róg Fredry
restauracja w latach 30-tych XX w. elewacji pałacu oraz dobudowa skrzydła od strony Fredry zobacz
pokaż 
Komenda Miasta
pl. Piłsudskiego 4 (6?)
(gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego 4)
odbudowa około 1951 zobacz
pokaż 
Teatr Wielki
pl. Teatralny 1/3
odbudowa i rozbudowa teatru po 1945 zobacz

[indeks osób]