Albert Nestrypke


Legenda: (+) praca wykonana wspólnie z inn± osob±; (?) domniemane lub nieudokumentowane autorstwo.
Uwaga: indeks jest w trakcie tworzenia, może nie zawierać wszystkich obiektów ze strony.

Obiekty:
pokaż 
kamienica Geodezyjnego Towarzystwa Akcyjnego „Kalisz”
Mazowiecka 11a (?)
(Kredytowa 3a)
projekt budynku zobacz

[indeks osób]