Jan Zachwatowicz

04.03.1900-18.08.1983

architekt i konserwator, historyk sztuki
Studiował w Instytucie Inżynierów Cywilnych w Piotrogrodzie i na Politechnice Warszawskiej; od 1946 profesor i wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Architektury PW; w okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu, zabezpieczaniu i ratowaniu zbiorów, m.in. zbioru pomiarów budowli zabytkowych (w tym Rynku Starego Miasta). Uczestniczył w konspiracyjnych pracach nad projektami odbudowy Warszawy; od stycznia 1945 kierował (z P. Biegańskim i in.) Biurem Organizacji Odbudowy W-wy (późn. BOS); (1945-57) generalny konserwator PRL; (1936-39) prace architektoniczne i konserwatorskie: odsłonięcie murów obronnych Starej Warszawy, adaptacja kamienic na Muzeum m.st. Warszawy, plan urbanistyczny Zamościa i in. ; (1946-56) odbudowa katedry św. Jana Chrzciciela i pałacu Potockich i in. Od 1971 przewodniczący Komisji Architektoniczno-Konserwatorskiej, Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie; autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych: m.in. Ochrona Zabytków w Polsce (1965), Architektura Polska (1967), Sztuka Polska Przedromańska i Romańska do schyłku XIII w. (praca zbiorowa 1971); od 1952 członek PAN, od 1967 członek Académie d’Architekture w Paryżu; członek ICOMOS ( Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych); laureat Nagrody m. st. Warszawy i Nagrody Honorowej SARP; tablica pamiątkowa na domu przy pl. Zamkowym 1/13.

Biogram z Encyklopedii Warszawy. W-wa 1994.


Legenda: (+) praca wykonana wspólnie z inną osobą; (?) domniemane lub nieudokumentowane autorstwo.
Uwaga: indeks jest w trakcie tworzenia, może nie zawierać wszystkich obiektów ze strony.

Obiekty:
pokaż 
Barbakan oraz Baszta Prochowa
mury Starego Miasta Nowomiejska
projekt przedwojennej rekonstrukcji zobacz
pokaż 
Pałac Potockich,
Czartoryskich, Ossolińskich, dwór Denhoffów
Krakowskie Przedmieście 15 róg Ossolińskich
odbudowa w latach 1947-48 (+) zobacz
pokaż 
kamienica Baryczkowska
Rynek Starego Miasta 32; Krzywe Koło 7
prace adaptacyjne i konserwatorskie w 1938 (+) zobacz
pokaż 
kamienica Kleinpoldowska
Rynek Starego Miasta 34; Krzywe Koło 9
prace konserwatorskie w latach 1938-39 (+) zobacz
pokaż 
kamienica "pod Murzynkiem"
Rynek Starego Miasta 36
prace konserwatorskie w latach 1938-39 (+) zobacz

[indeks osób]