Test układu 2 zdjęć

Fundacja Parku Miniatur Województwa Mazowieckiego została założona w 2014 roku przez grupę pasjonatów historii i architektury Warszawy, skupionych wokół idei przywracania pamięci o przedwojennej stolicy i rozpowszechniania wiedzy warsavianistycznej.

Celem statutowym organizacji jest działalność oświatowa, kulturalna, edukacyjna w zakresie dziedzictwa narodowego, szerzenia kultury i historii m. st. Warszawy, województwa mazowieckiego oraz Polski.

W ramach Fundacji powstał projekt Park Miniatur Województwa Mazowieckiego, realizujący te założenia. Jako jedyna tego typu instytucja w swojej ekspozycji posiada makiety budynków, które wyróżnia szczególne znaczenie w historii Warszawy i Polski, a które zniknęły z krajobrazu miasta lub zostały znacząco przekształcone. Poprzez naszą wystawę pragniemy pokazać nie tylko ogrom zniszczeń Warszawy, które miały miejsce w trakcie II Wojny Światowej, ale przede wszystkim piękno architektury przedwojennej stolicy.

Układ 2 zdjęć w wierszu

1938
1938