Siedziby Towarzystwa Zachęty do Sztuk Pięknych

 • Pałac Ogińskich, Krakowskie Przedmieście 13 róg - Ossolińskich

  Więcej
 • Pałac Ossolińskich - Mokronowskich Krakowskie Przedmieście 9 - róg Królewska 1

  Więcej
 • Pałac Potockich, Krakowskie Przedmieście 15 - róg Ossolińskich

  Więcej
 • Muzeum Przemysłu i Rolnictwa Krakowskie Przedmieście 66

  Więcej