Powrót

Bielańska 10/12

Bank Polski
dawny Bank Państwa

Widok Banku od strony ulicy Tłomackie - zdjęcie sprzed 1918 (?):

przed 1918 (?)
źródło: skan zdjęcia nadesłany przez Tomasza LerskiegoZdjęcie z okresu międzywojennego:

przed 1939Podobne ujęcie z 1940:

1940
źródło: Referat GabarytówStan z 1948:

1948
źródło: Tygodnik "Stolica"

Mimo iż unikam publikacji zdjęć ruin, w tym przypadku robię wyjątek, aby pokazać, jak duża część budynku przetrwała wojnę.

Powrót