Powrót

Wolska
Widok ogólny - strona parzysta

Odcinek Staszica - Działdowska1938
źródło: Referat Gabarytów

Od prawej: pałacyk Michlera (Wolska 40), parterowy budynek i kamienica przy Wolskiej 42, kamienica przy Wolskiej 44.
1938
źródło: Referat Gabarytów

Od prawej: parterowy budynek i kamienica przy Wolskiej 42, parterowy budynek i kamienica przy Wolskiej 44.

Powrót