Żelazna 24a róg Złota 83

Pokaż obiekt powiązany ->

kamienica Wolfa Krongolda

Elewacja od strony Żelaznej i narożnik:

przed 1939
źródło: Archiwum Państwowe w Warszawie


Powrót