Środkowa widok ogólny - strona parzystaodcinek Strzelecka - Kowieńska