Wioślarska widok ogólny - strona parzystaodcinek Przystaniowa - 3-ego Maja