Źródła- Fotoplan 1935 pochodzi ze zbiorów Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy: zesp. 2078/IV Kolekcja fotogrametryczna, sygn. F2


- Plan Miasta Stołecznego Warszawy 1935 Oryginał wydany przez: Zarząd Miejski w M. St. Warszawie - Dział Regulacji i Pomiarów, 1935.
  Reprint wydany przez: Wydawnictwo "Alfa", 1984.
- dziękuję Markowi Kowalczykowi za udostępnienie reprintu planu.


--> 125 lat wyścigów konnych, Warszawa, 1966


--> Marian Fuks (opracowanie), Adama Czerniakowa dziennik Getta Warszawskiego, PWN, Warszawa 1983


--> A. Stelik, Album widoków Warszawy, Biuro Komisowe G. Ungra, Warszawa, około 1907 (?)


--> "Architektura i Budownictwo",
Archiwalne numery pisma do przeczytania w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej


--> Marek Kwiatkowski, Architektura mieszkaniowa Warszawy, PIW, Warszawa 1989


--> Adam Miłobędzki, Architektura Polska XVII wieku, PWN, PAN Insytut Sztuki, Warszawa 1980


--> Tadeusz S. Jaroszewski, Architektura Uniwersytetu Warszawskiego, PWN, Warszawa 1991


--> Jolanta Putkowska, Architektura Warszawy XVII w.,


--> praca zbiorowa, Architektura XIX i początku XX wieku, Ossolineum, 1991


-->


--> J. Chrościcki, A. Rottermund, Atlas architektury Warszawy, Arkady, Warszawa, 1977


--> Atlas Historyczny Warszawy, Miasto Stołeczne Warszawa; Archiwum Państwowe m.st. Warszawy; Wojewoda Mazowiecki, Warszawa 1999


--> "Barbakan", PTTK,


--> Jarosław Zieliński, Ulica Bednarska, Veda, Warszawa, 1997


--> Jarosław Zieliński, "Bielany. Przewodnik historyczno – sentymentalny",


--> Stanisław Ryszard Dobrowolski, Mieczysław Herman, "Bruki Warszawy", Książka i Wiedza, Warszawa 1964


--> "Budownictwo mieszkaniowe magistratu m.st. Warszawy 1924-28",


--> Aleksander Król [red.], Budownictwo Wojskowe, Warszawa 1935


--> Mieczysław Wallis, Canaletto - malarz Warszawy, PIW, Warszawa 1955


--> Chemiczny Instytut Badawczy, Warszawa, 1929


--> Г. Цитович, ХРАМЫ АРМИИ и ФЛОТА, Типо-литография б. А. П. Нагорова., ПЯТИГОРСК 1913
Treść książki dostępna jest na stronie Храмы России


--> Ignacy Schiper, Cmentarze żydowskie w Warszawie, Wydawnictwo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Maor, Warszawa, 1938


--> Aldona Bartczakowa, Collegium Nobilium, PWN, Warszawa 1971


--> Aleksander Janowski, Cuda Polski - Warszawa, Wydawnictwo Polskie - R.Wagner, Warszawa 1946 (reprint wydania z 1929)


--> Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA,


--> Eugeniusz Wawrzkowicz, Cytadela Aleksandrowska w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historii, Warszawa 1920


--> Stefan Król, Cytadela Warszawska, Książka i Wiedza, Warszawa 1969


--> Aleksander Kraushar, Dawne Pałace Warszawskie,


--> katalog aukcji "Fotografia Dawna i Współczesna", Desa Unicum, Warszawa 2006


--> Joe J. Heydecker, Die Stille der Steine, Warschau im November 1944, Nishen, Berlin, 1994


--> "Dla dobra publicznego - 120 lat Wodociągów Warszawskich 1886-2006", Warszawa 2006


--> Robert Bielecki, "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim",


--> W. Tatarkiewicz, Dominik Merlini, 1955


--> "Domy Mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego 1931-1933",


--> D. Mycielska, J.M. Zawadzki, "Druga Rzeczpospolita wobec Polonii", Warszawa, 2008


--> Druga Wystawa Hygieniczna 1896,


--> Katalog inwestycji wykonanych przez firmę "Drzewiecki i Jeziorański" - tytułu oryginalnego nie znamy, przed 1914 (?)


--> Aleksander Janowski, "Duch Warszawy", Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa 1917


--> "Dwadzieścia lat poczty i telekomunikacji w Polsce niepodległej", Warszawa, 1939
książka jest w zasobie Biblioteki Narodowej


--> Dwudziestolecie Komunikacji, Kraków 1939
Książka w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej: link


--> Mieczysław Krajewski, Dzieje głównego dworca kolejowego w Warszawie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971


--> T. S. Jaroszewski, Dzieje pałacu Kronenberga, Warszawa 1972


--> Redaktor naczelny: Marian Dąbrowski, "Dziesięciolecie Polski Odrodzonej" księga pamiątkowa 1918-1928, Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków-Warszawa 1928


--> Encyklopedia Warszawy - suplement, PWN, Warszawa; 1996


--> Encyklopedia Warszawy, PWN, Warszawa; 1994


--> Marian Gołębiowski, Filharmonia w Warszawie 1901-1976, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Warszawa, 1976


--> Dr. Karl Grundmann, Führer durch Warschau, Buchverlag Deutscher Osten G.M.B.H., Krakau [Kraków] 1944


--> "Garaż miejski przy ul. Madalinskiego (Mokotów) w Warszawie", Warszawa, 1927
-> link do sygnatury w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy


--> Franciszek Galiński, Gawędy o Warszawie, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1937


--> Gazeta Wyborcza,


--> Maria i Andrzej Szypowscy, Gdy wchodzisz na Stare Miasto..., Fundacja Artibus, Warszawa 2001


--> Maria i Andrzej Szypowscy, Gdy wchodzisz na Trakt Starej Warszawy ..., Fundacja Artibus, Warszawa 2002


--> Andrzej Barański, Głowny Urząd Miar na Elektoralnej, Wydawnictwo Alfa-Wero, Warszawa 1994


--> Jadwiga Włodarczykiewiczowa, Gmachy Szkół Powszechnych m.st. Warszawy pobudowane w latach 1928-1928, Warszawa, 1928 (?)
Publikacja w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy: e-kolekcja Varsavianów.


--> "Grupa bojowa Krybar",


--> Stanisław Łagowski, Historia Warszawskiej Cytadeli,


--> Historyczne centrum Warszawy, materiały z sesji naukowej TOnZ pod redakcją Bożeny Wierzbickiej, TOnZ, Warszawa 1998


--> Ewa Pustoła-Kozłowska, Jacek Pustoła, "Hotel Bristol", PWN, Warszawa 1985


--> Robert Marcinkowski, Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy, Pangea, Warszawa 2003; II wydanie: 2004;

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem tej wartościowej książki skontatuj się z jej autorem tel. 0-605-36-10-60 lub e-mail rbl@interia.pl albo przejdź na tą stronę: www.geozeta.pl/atlas


--> Ilustrowany Przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta, Redakcja "Wędrowca" (reprint: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe), Warszawa 1893 (reprint: 1987)


--> Maria Szachówna - opracowanie tekstu, Ilustrowany przewodnik po Warszawie, Warszawa 1933-34 (?)


--> Towarzystwo Akcyjne Fabryki Obić Papierowych i Papierów Kolorowych J. Franaszek; 1829-1929, Towarzystwo Akcyjne J. Franaszek, Warszawa, 1930


--> "Jesteśmy w Warszawie - miasto dawne i nowe", PIW, 1981


--> A. Grotowski z zespołem, Kanalizacya, wodociągi i pomiary miasta Warszawy, Nakładem inż. Edwarda Szenfelda, Warszawa 1911


--> A. Rottermund, Katalog rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1970


--> Monika Kochańska, "Konstanty Sylwin Jakimowicz - życie i twórczość", "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" XXXV; 1990 z 3-4, 1990
-> link do artykułu


--> Antoni S. Tomaszewski [red.], Kościoły Warszawy w odbudowie, Rada Archidiecezjalna Odbudowy Kościołów Warszawy, Warszawa 1956


--> Maria I. Kwiatkowska, Kościół Ewangelicko-Augsburski, PWN, Warszawa 1982


--> Maria Brykowska, Kościół Kamedułów na Bielanach,


--> Dariusz Kaczmarzyk, Kościół św. Anny, PWN, Warszawa 1984


--> E. Kowalczykowa, Kościół św. Krzyża,


--> Jarosław Zawadzki, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie - przewodnik, Parafia Wszystkich Świętych, Warszawa 1997


--> Andrzej Krzysztof Kunert, Kronika Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004


--> A. Masłowska, "Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie, 1862-2002", Warszawa 2002


--> Tadeusz S. Jaroszewski, Księga Pałaców Warszawy, Interpress, Warszawa 1985


--> Księga Pamiątkowa Gimnazjum im. Mikołaja Reja utrzymywanego przez Zbór Ewangelicko-Augsburski w Warszawie 1906-26, Skład Główny w Księgarni Sp. Akc. Książnica-Atlas, Warszawa 1927


--> Ryszard Żelichowski, Lindleyowie - Dzieje inżynierskiego rodu, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2002


--> Alicja Okońska, Marcin Zaleski - malarz Warszawy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1990


--> "Miasto tyłem do rzeki", Materiały sesji naukowej Warszawa, 22-23 czerwca 1995, TONZ, Warszawa 1996


--> Marian Bogacz, Album-Monografia 10-lecia istnienia centrali akademickich bratnich pomocy na uczelniach Warszawskich (1921-1931), Centrala Akademickich Bratnich Pomocy, Warszawa, 1931


--> M. Omilanowska, Most i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego,


--> Zbigniew Pakalski, Nalewki - z dziejów polskiej i żydowskiej ulicy w Warszawie, Oficyna Graficzno-Wydawnicza Typografika, Warszawa 2003


--> "Naokoło świata", Gebethner i Wolff, 1924
z kolekcji Rafała Bielskiego.


--> Marek Kwiatkowski, Niechaj twych ulic wiatr mnie owionie... Architektura warszawskich ulic, PWN, Warszawa 1973


--> Zdzisław Kaliciński, O Starówce, Pradze i ciepokach, Książka i Wiedza, Warszawa, 1983


--> Tadeusz S. Jaroszewski, Od klasycyzmu do nowoczesności - O architekturze polskiej XVIII, XIX i XX wieku, PWN, Warszawa 1996


--> Elżbieta Charazińska, Ogród Saski, PWN, Warszawa 1979


--> Opieka nad Macierzyństwem, Dziećmi i Młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet Polski Międzynarodowego Kongresu Opieki nad Dzieckiem, Warszawa 1928


--> Pamiątka z Częstochowy. Monografia Ilustrowana czyli Opis Kościołów Rzymsko-Katolickich w Królestwie Polskiem, Warszawa 1908


--> Wiktor Gomulicki, Opowiadania o Starej Warszawie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1960


--> Aldona Bartczakowa, Irena Malinowska, Pałac Branickich, PWN, Warszawa 1974


--> Kazimierz Konarski, Pałac Brühlowski w Warszawie, Towarzystwo Miłośników Historyi, Warszawa 1915


--> Jadwiga Mieleszko, Pałac Czapskich, PWN, Warszawa 1971


--> Tomasz Grygiel, "Pałac Małachowskich i Dom Roeslera", PWN, Warszawa 1982


--> Aldona Bartczakowa, Pałac Paca, PWN, Warszawa 1973


--> Aleksander Król, Barbara Król-Kaczorowska, Pałac pod Blachą, PWN, Warszawa 1974


--> M. I. Kwiatkowska, M. Kwiatkowski, Pałac pod Czterema Wiatrami,


--> Maria I. Kwiatkowska, Irena Malinowska, Pałac Potockich, PWN, Warszawa 1976


--> Anna Saratowicz, Pałac Przebendowskich, Warszawa 1990


--> Maria I. Kwiatkowska, Pałac Raczyńskich, PWN, 1980


--> Tadeusz Jaroszewski, Pałac Zamoyskich na Foksalu, PWN, Warszawa, 1987


--> "Pamiątka posiadłości rodzinnej Hoserów",


--> "Państwowa Szkoła Handlowa Męska im. J. i M. Roeslerów w Warszawie 1919-1929", Ministerstwo WRiOP, Warszawa, 1929
udostępnione przez Antykwariat Kwadryga


--> Pawiak 1833-1944, Muzeum Więzienia Pawiak, Warszawa 2002


--> Dobrosław Kobielski, Pejzaże Dawnej Warszawy, Wydawnictwo Artystyczno Graficzne, Warszawa 1965


--> Piękno Warszawy - tom I,


--> Piękno Warszawy - tom V: Tablice i miejsca pamiątkowe, Warszawa 1938


--> Piotr Paszkiewicz, Pod berłem Romanowów - sztuka rosyjska w Warszawie 1815-1915, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1991


--> katalog wystawy "Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej", Zamek Królewski w Warszawie 1997,


--> Zbigniew Wróblewski, Pod komendą "Gozdawy",


--> Krystyna Sroczyńska, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Oficyna Wydawnicza Auriga, Warszawa 1980


--> Cezary Eugeniusz Król, Polska i polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945, Agencja Rytm, 2006


--> Hanna Kotkowska-Bareja, "Pomnik Kopernika", PWN, Warszawa 1973


--> Hanna Kotkowska-Bareja, Pomnik Poniatowskiego, PWN, Warszawa 1971


--> Emilia Borecka, Portret Warszawy Lat Międzywojennych, Arkady, Warszawa 1974


--> Tadeusz Jabłoński, Północny trakt Warszawy, Nasza Księgarnia, Warszawa 1959


--> Jarosław Zieliński, Przedwojenne Bielany - najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM,


--> "Przegląd Techniczny",


--> "Przewodnik po Warszawie", Zrzeszenie Oficerow e. rez. i inwalidów "Zoeriw", Warszawa 1932


--> Aleksander Kraushar, Resursa Kupiecka w Warszawie - monografia historyczno-obyczajowa, Towarzystwo Resursy Kupieckiej, Warszawa 1928


--> Tadeusz W. Świątek, "Rody Starej Warszawy", Biss-Press, 2000


--> Kirył Sokoł (Sokal), Rosyjska Warszawa, Białystok 2006


--> Aleksander Wojciechowski, Rynek Staromiejski, Sztuka, Warszawa 1954


--> Samorząd m.st Warszawy, Specjalny ilustrowany dodatek "Epoki", Wydawnictwo Dziennika "Epoka", 1927


--> Zdzisław Cutter, Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków, Warszawa, Wrocław 2005


--> Zygmunt Stępiński, Siedem placów Warszawy, PWN, Warszawa 1988


--> Ryszard Żelichowski, Ulica Smolna, Veda, Warszawa 1998


--> Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce - cz. II Spółdzielnie mieszkaniowo - budowlane, Wydawnictwo Związku Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych RP, Warszawa 1937


--> Marek Leykam [oprac.], Sprawozdanie Funduszu Kwaterunku Wojskowego - tom 3, Warszawa 1938


--> Maria Brodzka-Bestry, Stacja kolejowa w Mrozach – zabytek dziewiętnastowiecznej architektury, Rocznik Kałuszyński, zeszyt 4, 2006, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej, 2006


--> Małgorzata Omilanowska, Stefan Szyller 1857-1933 Warszawski Architekt Historycyzmu, Wydawnictwo Fundacji "Historia pro Futuro", Warszawa 1995


--> Stowarzyszenie Żoliborzan - sprawozdanie zarządu za rok 1938, Stowarzyszenie Żoliborzan, Warszawa 1939


--> Ewa Małkowska, Synagoga na Tłomackiem, PWN, Warszawa 1991


--> Komisja Badań Dawnej Warszawy
Praca Zbiorowa, Szkice Nowomiejskie, Arkady, Warszawa 1961


--> Komisja Badań Dawnej Warszawy, "Szkice staromiejskie", Sztuka, Warszawa 1955


--> Śródmieście Warszawy 1934-1938, Warszawa 1938


--> Piotr Biegański, Teatr Wielki w Warszawie, PWN, Warszawa 1961


--> Barbara Król-Kaczorowska, Teatry Warszawy - budynki i sale w latach 1748-1975, PIW, Warszawa 1986


--> Stanisław Żaryn, Trzynaście Kamienic Staromiejskich, PWN, Warszawa 1972


--> Lech Królikowski, Twierdza Warszawa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002


--> Tygodnik Illustrowany, Warszawa
Skany Tygodnika na stronach:
Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego


--> Tylman z Gameren - Architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, Zamek Królewski w Warszawie 2003,


--> Jarosław Zieliński, Ulica Nowy Świat, Veda, Warszawa 1998


--> Eugeniusz Szwankowski, Ulice i Place Warszawy, PWN, Warszawa 1963


--> Ryszard Mączyński, Ulice Nowego Miasta, Veda, Warszawa 1998


--> "Warsaw and Getto", B.M Potyralscy, Warszawa 2000


--> Warschau unter deutscher Herrshaft, Buchverlag Krakau GmbH, 1942

Książka ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego


--> Dr Grundmann, Dr Schellenberg, Warschau, Buchverlag Deutscher Osten G.M.B.H, Krakau [Kraków], 1944


--> praca zbiorowa, Warszawa - Ku upamiętnieniu dziesięciu lat samorządu stolicy w niepodległej Polsce 1918-1928, Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1929


--> Henryk Janczewski, Warszawa - geneza i rozwój inżynierii miejskiej, Arkady, Warszawa 1971


--> Praca zbiorowa, Warszawa - jej dzieje i kultura, Arkady, Warszawa 1980


--> Małgorzata Baranowska, "Warszawa - miesiące, lata, wieki", Wydwnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996


--> Warszawa - ostatnie spojrzenie,
Wszystkie zdjęcia z albumu znajdują się na stronie internetowej Bildarchiv Foto Marburg.


--> Warszawa - stolica Polski, S.... Fundusz Odbudowy Stolicy, Warszawa 1949


--> Warszawa 1943 Warszawa 1944 - fotograf nieznany, Twój Styl, Warszawa 2002
Zdjęcia z albumu znajdują się także na stronie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy


--> Leonard Sempoliński - fotografie
Emilia Borecka -teksty, Warszawa 1945, PWN, Warszawa 1985


--> Warszawa 1945-1948, Polskie Archiwum Krajoznawcze i Fotografii Dokumentarnej oraz Warszawska Spółdzielnia Księgarsko-Wydawnicza "Światowid",


--> L.B. Grzeniewski, Warszawa Aleksandra Gierymskiego, PIW,


--> "Warszawa i jej muzeum" katalog wystawy,


--> "Warszawa jak ze snu", Kallisto, Gdańsk-Sopot 2001


--> Ryszard Mączewski, Warszawa między wojnami, Księży Młyn, Łódź 2009


--> Dobrosław Kobielski, Warszawa międzywojenna, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", Warszawa 1969
Dziękuję Marzenie Michałowskiej za wypożyczenie książki.


--> Dobrosław Kobielski, Warszawa na fotografiach z XIX wieku, KAW, Warszawa 1982


--> Andrzej Jeżewski (tekst), Dobrosław Kobielski i Teodor Hermańczyk (opracowanie redakcyjne i graficzne), Warszawa na starej fotografii, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa", Warszawa 1961


--> Jerzy S. Majewski, Tomasz Markiewicz, Warszawa nie odbudowana, Wydawnictwo DIG, Warszawa 1998;


--> Jerzy Majewski, Warszawa nieodbudowana - lata dwudzieste, Veda, Warszawa 2004


--> Olgierd Budrewicz, Warszawa Przedwczorajsza, BOSZ, Olszanica 2004


--> Warszawa przyszłości - katalog wystawy, Warszawa 1936


--> Krystyna Lejko, Warszawa w obiektywie Konrada Brandla, PWN, Warszawa 1985


--> Alina Sokołowska i Antonina Zalewska, Warszawa w rysunkach Majerskiego, Arkady, Warszawa 1958


--> Anna Kotańska i Anna Topolska, Warszawa wczoraj i dziś, PARMA PRESS, 2004


--> praca zbiorowa pod redakcją St. Sempołowskiej, Warszawa wczoraj i dziś, "Nasza Księgarnia" i inni, Warszawa 1938


--> Andrzej Sołtan, "Warszawa wczoraj", "Wokół nas", Gliwice 1998


--> Henryk Eile, "Warszawa z drewnianej murowana", z zasiłku Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie, Warszawa 1938


--> Aleksander Kraushar, Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla, Zakład Księgarni św. Wojciecha, Poznań, Warszawa


--> Alfred Lauterbach, Warszawa, Instytut Wydawniczy "Bibjoteka Polska", Warszawa 1925


--> Warszawa, 1950


--> Jerzy Klukowski, Konrad Chrostek, Warszawo! [Warszawa], "Słowo Polskie", Monachium, 1946


--> Jadwiga Roguska, Warszawska willa przemysłowca Raua, PWN, Warszawa 1988
Artykuł w książce "Podług nieba i zwyczaju polskiego, studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu"


-->


--> Wiesław Głębocki, "Warszawskie pomniki", PTTK "Kraj", Warszawa 1990


--> Wiadomości Służby Geograficznej; nr 3-4/1937,


--> Wiadukt i most imienia kś. Józefa Poniatowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie, Warszawa 1927


--> Krystyna Sroczyńska, Jadwiga Jaworska, Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985


--> Marek Kwiatkowski, Wielka Księga Łazienek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000


--> Susanne Grötz, Ortwin Pelc, Der Konstrukteur der modernen Stadt - William Lindley: William Lindley in Hamburg und Europa (1808-1900), Dölling & Galitz Verlag, München, 2008


--> Wnętrze warszawskiej ulicy, Materiały sesji Naukowej Warszawa 5-6.04.2001, TONZ, Warszawa 2002


--> praca zbiorowa pod redakcją inż. Włodzimierza Rabczewskiego, Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy 1886-1936, Wydawnictwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy, Warszawa 1937
Cyfrowa wersja książki Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa


--> "Wola ongi i dziś", Towarzystwo Przyjaciół Woli, Warszawa 1938


--> A.Jońca, R.Szubański, J.Tarczyński, Wrzesień 39 - Pojazdy Wojska Polskiego, WKŁ, 1990


--> Marek Kwiatkowski, Wspomnienie Dawnej Warszawy, PWN, Warszawa 1993


--> Praca zbiorowa, XV-lecie Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Zarząd Główny LOPP, Warszawa, 1938


--> Aleksander Król, Zamek Królewski w Warszawie, Nakładem Drukarni Narodowej, Kraków 1926


--> Krystyna Sroczyńska, "Zygmunt Vogel", PAN, Wrocław, Warszawa, Kraków 1969


--> Tadeusz Jabłoński, Żoliborz - piękny brzeg Warszawy (zarys historyczny), Towarzystwo Przyjaciół Żoliborza, Warszawa 1932


--> Tomasz Pawłowski, Jarosław Zieliński, Żoliborz - przewodnik historyczny, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2008


--> "Życie i Sztuka" - Ilustrowany dodatek "Kraju",


--> Życie Warszawy,


--> Narodowe Archiwum Cyfrowe,
strona internetowa NAC


--> Aleksander Król, "Marymont - dzieje letniej rezydencji Jana Sobieskiego, Augustów II i III oraz Instytutu Agronomicznego", [w:] "Rocznik Warszawski", tom I/1960,


--> Dobrosław Kobielski, Warszawa, Stolica, Warszawa 1957


--> Danuta Szmit-Zawierucha, "Wędrówki po Warszawie",


--> Danuta Szmit-Zawierucha, Opowieści o Warszawie, Warszawa 2000


--> Eugeniusz Szwankowski, Warszawa - rozwój urbanistyczny i architektoniczny, PWT, Warszawa 1952


--> Fotografie Karola Szczecińskiego,
W sprawach związanych z dalszym wykorzystywaniem zdjęć prosimy kontaktować się z agencją East News.


--> F. Jabłkowski, Romans Ekonomiczny,


--> Grazyna Jonkajtys-Luba, Architektura i architekci świata współczesnego - Czeslaw Przybylski, Arkady, Warszawa 1989


--> Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Historia Warszawy XVII-XX wieku; Architektura i Rzeźba,


--> IBM Corporate Archives,


--> Jerzy Kasprzycki, "Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom I - Śródmieście południowe, Veda, Warszawa 2000


--> Jerzy Kasprzycki, "Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom II - Śródmieście północne, Veda, Warszawa 2000


--> Jerzy Kasprzycki, "Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom III - Praga, Veda, Warszawa 1998


--> Jerzy Kasprzycki, "Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom IV - Mokotów i Ochota, Veda, Warszawa 2004


--> Jerzy Kasprzycki, "Korzenie miasta - Warszawskie pożegnania" tom V - Żoliborz i Wola, Veda, Warszawa


--> Jerzy S. Majewski, "Warszawa nieodbudowana - metropolia Belle Epoque", Veda, Warszawa 2003


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 1 (A-B), TOnZ, Warszawa 1995


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 2 (C-Dł), TOnZ, Warszawa 1996


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 3 (Dm-F), TOnZ, Warszawa 1997


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 4 (G-H), TOnZ, Warszawa 1997


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 5 (I-Ka), TOnZ, Warszawa 1999


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 6 (Kę-Ko), TOnZ, Warszawa 2000


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 7 (Krakowskie Przedmieście), TOnZ, Warszawa 2001


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 8 (Kr-Kw), TOnZ, Warszawa 2002


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 9 (L-Ł), TOnZ, Warszawa 2003


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 10 (Ma), TOnZ, Warszawa, 2004


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 11 (Mi-My), TOnZ, Warszawa 2005


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 12 (pl. Na Rozdrożu-Nowiniarska), TOnZ, Warszawa 2006


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 13 (Nowogrodzka - Nowomiejska), TOnZ, Warszawa 2007


--> Jarosław Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 14 (Nowowiejska - Null), TOnZ,


--> J. Zieliński, Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy - tom 15, Warszawa, 2011


-->


--> Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Historia Warszawy XVI-XX wieku - Zabytki mówią, PWN, Warszawa 1998


--> Marta Leśniakowska:, Architektura w Warszawie 1918-1939, Arkada, Warszawa 2000


--> Marta Leśniakowska, Architektura w Warszawie, Arkada, Warszawa 2000


--> "Stolica" - Warszawski Magazyn Ilustrowany,


--> "Architekt",


-->


--> Stanisław Herbst, Ulica Marszałkowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1978


--> Stanisław Herbst, Ulica Marszałkowska, Wydawnictwo Veda, Warszawa 1998


--> Stanisław Łoza, Szkice Warszawskie, PIW, Warszawa 1958


--> "Stolica" - tygodnik,
Skany tygodnika na stronach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej


--> Władysław Tatarkiewicz, Łazienki Warszawskie, Arkady, Warszawa 1957


-->


-->


--> Wystawa "Historia placu Piłsudskiego", plac Piłsudskiego - budynek "Metropolitan", jesień 2003,


--> "Warszawa na progu nowoczesności", Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, kwiecień-maj 2006,


--> wystawa stała w Centrum Sztuki Współczesnej,


-->


--> Zbiory Muzeum Historii Żydów Polskich,


-->


--> Albumy fotograficzne udostępnione przez panią Katarzynę Gąsowską,


-->
Muzeum Tradycji Wojsk Lądowych
ul. Dymińska 1, 01-783 Warszawa


Czynne pon-pt, 9:00-13:00, wstęp wolny.

Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zaanonsowanie się
(tel. 687-82-95), a w przypadku większych grup - przygotowane zawczasu listy uczestników.

UWAGA! Muzeum znajduje się na terenie wojskowym - konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.


-->


--> Pocztówki z kolekcji Roberta Marcinkowskiego,


--> Ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego,
Żydowski Instytut Historyczny
Instytut Naukowo - Badawczy

ul. Tłomackie 3/5
00-090 Warszawa

www.jewishinstitute.org.pl