Bibliografia

tytuł:
Adam Perłakowski, "Jan Jerzy Przebendowski jako podskarbi wielki koronny", Historia Iagellonica 2004.