Bibliografia

tytuł:
Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1927, nr 9, 13.03.1927 (reklama z adresem Grochowska 119) dostęp: e-biblioteka BUW