Bibliografia

tytuł:
CAW, Departament Budownictwa MSWoj., I.300.63.68, "Plan sytuacyjny koszar przy ul. Bugaj No.2", skala 1:1000, 1922;