Bibliografia

tytuł:
"Krajobraz warszawski" - Magazyn urbanistyczno architektoniczny, 2012, nr 132 (wrzesień, str. 10)