Centaur Wiadomości LiterackichCentaur "Wiadomości Literackich"

Lokalizacja neonu: Królewska 13
Data montażu: ??

Opisany w książce "Neony. Ulotny ornament warszawskiej nocy" na stronie: 34-35

1938 (?)
źródło: "Kronika Warszawy" nr 53, 1983 str. 33

Próba barwnej rekonstrukcji neonu:

rekonstrukcja 2010
autor: Jarosław Zieliński