Koedukacyjna Szkoła Spółdzielcza im. R MielczarskiegoPankiewicza 3Przejdź do opracowania obiektu