Muzeum / książeczka legitymacyjna / Id: 162

Książeczka legitymacyjna z roku 1902.

zbiory własne muzeum

WstępPrzepisy paszportowe z roku 1904

(wg Kalendarzyk - Memorandum na rok przestępny 1904 – nakładem S. Bukowieckiego, Marszałkowska 100)

"Książeczka legitymacyjna służy dowodem do wyjazdu w okręgu guberni Warszawskiej od 1 dnia do 1 miesiąca. Przy wyjeździe po za obręb guberni potrzebne jest poświadczenie komisarza właściwego cyrkułu. Przy wyjeździe na czas dłuższy w guberniach Kr. Polskiego i Rosyi wyrabia się paszporty bez terminowe wydawane przez komisarzy bezpłatnie. Paszport za granicę z terminem 6 miesięcznym I klasy kosztuje 25 rubli, II kl. 2 ruble."

Książeczka Legitymacyjna była więc rodzajem dowodu tożsamości. Istniejące co najmniej od roku 1813 roku książeczki były drukowane i wypełniane w języku polskim (patrz eksponat 146). Dopiero od roku 1890, zgodnie z postępującą rusyfikacją, władze carskie wprowadziły nowy wzór książeczek legitymacyjnych wyłącznie z tekstem rosyjskim. Rosyjskie były również wszystkie wpisy. Zachowano jednak o dziwo herb miasta – syrenę lecz zasadniczej zmianie uległ jej wygląd: „nabrała tuszy” i zakręcono jej ogon. Poza tym w porównaniu z poprzednim wzorem godła przedstawiona została profilem.
Niestety nie wiemy czy zachowano niebieski kolor okładek, gdyż znajdujący się w naszych zbiorach dokument takowych nie posiada...

Podobnie jak w polskiej wersji książaczek następne strony zawierają "Obowiązki każdego mieszkańca stałego Warszawy", miejsce na "wyszczególnienie rodziny" oraz wpisy meldunkowe.

Porównanie Syrenek.

Syrenka z książeczki z roku 1869

Syrenka z książeczki z roku 1902.