Muzeum / świadectwo ukończenia / Id: 285

Świadectwo ukończenia Szkoły posterunkowych z roku 1927

zbiory własne muzeum

Powiększenie stempla