Muzeum / paszport / Id: 3

Paszport, zwany "Świadectwo Legitymacyjne" wystawiony 17 maja 1918 roku w Moskwie przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego.

z archiwum rodzinnego WM

Strony 1 i 2

Strony 3 i 4

Strony 5 i 6

ta sama treść co na stronach 3 i 4 tylko po rosyjsku

Powiększenie stempli

na pieczątce zamiast polskiego "d" użyto "g" czyli rosyjskiego "d"

pieczatka w wersji rosyjskiej