Muzeum / dowód wpłaty / Id: 38

Dowód wpłaty za książkę z roku 1863.

archiwum domowe BKJ

Pan J.Kaufmann posłał wraz z książką taki oto liścik na papierze firmowym: "Wielmożnej XXX Stosownie do życzenia przesyłam - Lelewel Histh. de la Lithuanie". Wielmożna XXX książkę odebrała i dopisała na liściku: "posyłam 26.". Liścik wrócił (posłańcem?) do pana Kaufmanna, który napisał "odebrałem" i potwierdził to swoim podpisem. Liścik, a właściwie już "dowód wpłaty", wrócił do Wielmożnej XXX. Po latach, gdy książka była ponownie oprawiana ów dowód wpłaty został wszyty do jej środka i ... tak przetrwał do naszych czasów. Niestety jakiej waluty dotyczy owe 26 nie wiadomo, bo ten fragment liściku zniknął we wnętrzu książki.