Bibliografia

tytuł:
T. Szarota, Okupowanej Warszawy dzień powszedni", Czytelnik 1988, str. 21-22