Bibliografia

tytuł:
"Słowo", 1904, nr 171, str. 2