Lwy - al. Niepodległości 157 / Asfaltowa 8Lwy warszawskie

Maska lwa na fontannie w ogrodzie pomiędzy kamienicami:

marzec 2022
autor: Tomasz Ściborowski
przed 09.1939
autor: Czesław Olszewski

Lokalizacja fontanny i jej stan obecny:

1938
autor: Czesław Olszewski
marzec 2022
autor: Tomasz Ściborowski

al. Niepodległości 157 / Asfaltowa 8:

1937