Lwy - Al. Ujazdowskie 13 róg al. RóżLwy warszawskie

Głowy lwów na konsolach balkonu od strony al. Róż:

lipiec 2018
źródło:

Google Street View

Główki lwów na wazonach w niszach od strony al. Róż:

marzec 2019

Główki lwów na gzymsie obiegającym pałacyk:

gzyms od strony Al. Ujazdowskich

przed 09.1939
autor: Henryk Poddębski

Pałac Wielopolskich - Al. Ujazdowskie 15 róg al. Róż:

przed 09.1939
autor: Henryk Poddębski