Lwy - kościół św. Anny - Krakowskie Przedmieście 68Lwy warszawskie

Główki lwów zdobiące gzyms tympanonu i fasady:

marzec 2017
kwiecień 2017

Fasada kościoła z zaznaczonym gzymsem z lwami:

kwiecień 2018

Kościół św. Anny:

przed 1939