Lwy - Krakowskie Przedmieście 5 - bramaLwy warszawskie

Płaskorzeźby lwich głów na filarach bramy prowadzącej na dziedziniec pałacu:

kwiecień 2017
1905-1914
źródło:

Fotopolska.eu

Oficyny i brama pałacu Czapskich: