Lwy - Łazienki - Świątynia EgipskaLwy warszawskie

Rzeźby lwów - wodotrysków przy świątyni:
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora
przed 1939
źródło: Aukcja Allegro
autor: J. Bułhak

Świątynia Egipska:

przed 1939
źródło:

Aukcja Allegro