Lwy - pompa na Rynku Nowego MiastaLwy warszawskie

Maski lwów ujmujące ujęcia wody na pompie:

listopad 2016
autor: Dobrochna Badora
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora

Pompa na Rynku Nowego Miasta:

listopad 2016
autor: Dobrochna Badora