Lwy - Puławska - KrólikarniaLwy warszawskie

rzeżby lwicy i lwa zdobiące wjazd na mostek prowadzący do pałacu:
ok. 1865
ok. 1865

Most z rzeźbami lwów prowadzący do pałacu:

przed 1879
autor: W. Ciechomski, F. Brzozowski

pałac Królikarnia:

przed 1930
źródło:

"Polska w krajobrazie i zabytkach"