Lwy - Puszczyka 6Lwy warszawskie

Rzeźba "Lwy" przedstawiajaca lwa i lwiątko:

wrzesień 1977
autor: Grażyna Rutowska
listopad 2016
autor: Dobrochna Badora