Lwy - Rynek Starego Miasta 13Lwy warszawskie

Podwójna płaskorzeźba lwa w narożniku kamienicy:

listopad 2016
autor: Dobrochna Badora

Widok płaskorzeźby po i przed 1928, kiedy na kamienicy powstały polichromie autorstwa Zofii Stryjeńskiej:

1935-38
źródło:

Fotopolska.eu

przed 1928
autor: Zdzisław Marcinkowski

Kamienica "Pod Lwem":

około 1929