Lwy - Rynek Starego Miasta - zdroje wodociągu MarconiegoLwy warszawskie

Lwie (?) głowy będące ujęciami na zdrojach powstałych wraz z wodociągiem Henryka Marconiego w 1855 r.:

studnia południowa

studnia północna

przed 1913
autor: Zdzisław Marcinkowski
przed 1913
autor: Zdzisław Marcinkowski
przed 1913
autor: Zdzisław Marcinkowski

Rynek Starego Miasta:

przed 1913
autor: Zdzisław Marcinkowski