prochownia przy Bramie BielańskiejCytadela Warszawska nr wojskowy 61