Instytut Radowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Pawilon Preparatyki Ciał Promieniotwórczych, Pawilon RaduWawelska 15 róg MiecznikowaWawelska 15B