pl. Dąbrowskiego Widok ogólny - pierzeja południow