Piusa XI strona parzystaodcinek Poznańska - E. Plater