pl. Małachowskiego Widok ogólny - pierzeja zachodnia