IV Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej,Chłodna 3; pl. Mirowski