Oddziały Warszawskiej Straży Ogniowej

 • IV Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej, dawne Koszary Gwardii Konnej Koronnej (mirowskie) Chłodna 3; pl. Mirowski

  Więcej
 • V oddział Warszawskiej Straży Ogniowej Marcinkowskiego 2 róg Zamoyskiego 23

  Więcej
 • I Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej, dawny Magazyn Brukowo-Karowy Nalewki 3 róg Nowolipki 1 róg Przejazd 12 (10/12?)

  Więcej
 • III Oddział Warszawskiej Straży Ogniowej (do 1936) Nowy Świat 6

  Więcej
 • Ratusz dawny Pałac Jabłonowskich, II oddział Warszawskiej Straży Ogniowej Senatorska 14/16 pl. Teatralny Senatorska 16

  Więcej
 • posterunek Warszawskiej Straży Ogniowej Toruńska

  Więcej